Meie eelis

KOHTA (5)

Ettevõte on kujundanud ainulaadsed "Kolme terviklikkuse" äripõhimõtted: Ärge võlgnege tarnijatele sentigi, ärge võlgnege töötajatele sentigi, toote kvaliteet on kvaliteetne ja ärge petke kliente.See on seadnud tööstusele tuulelippu ning sellest on saanud eeskuju paljudele ettevõtetele tegutsemiseks ja õppimiseks.See on võitnud ettevõttele hea maine ja maine ning mänginud oma tugevust kohaliku majandusarengu jaoks.

Meil on terviklik ja teaduslik kvaliteedijuhtimissüsteem.Meie terviklikkus, tugevus ja toote kvaliteet on tööstuses laialdaselt tunnustatud.Kooskõlas "julge uuendusi, püüdke edusamme" vaimuga tutvustage julgelt täiustatud seadmeid, tugevdage tootmisjuhtimist ja kontrollige rangelt kvaliteeti.Ettevõte paistab terava konkurentsiga turul silma ka oma stabiilse tootekvaliteedi, kiire tarne- ja hinnaeelisega ning areneb stabiilselt.

Oleme pühendunud tootmisprotsessi ja toodete kvaliteedi pidevale täiustamisele ning pidevalt uute toodete arendamisele, et säilitada oma konkurentsivõime turul.See edeneb ajaga kaasaegse ettevõtte suunas.Võttes ettevõtte põhimõtteks "siiras, pragmaatiline, kvaliteetne ja tõhus", teenindame kogu südamest inimesi kõigilt elualadelt.

Täieliku entusiasmi ja vaimuga peab ettevõte nagu alati kvaliteeti ja mainet eluks. Pidevalt uuendab ja parandab kvaliteeti, et tänada uusi ja vanu kliente nende aastatepikkuse toetuse ja armastuse eest ning tervitada kodumaiseid ja välismaiseid kliente külastama ja juhendama. .

KOHTA (4)
KOHTA (3)

"Roheline ja jätkusuutlik areng" on pikka aega olnud meie ettevõtte üks olulisi arengustrateegiaid.Sel põhjusel arendab ettevõte jõuliselt rohelist tootmist, edendab energiasäästu ja heitkoguste vähendamise tehnoloogilist ümberkujundamist, investeerib aktiivselt keskkonnakaitseobjektidesse ja -seadmetesse ning optimeerib ja täiustab pidevalt juhtimissüsteeme ja protsesse.Investeerige aktiivselt reovee-, muda-, heitgaasi- ja muude puhastussüsteemide uutesse ehitustesse, uuendamisse ja ümberkujundamisse ning emissiooninäitajad on kõik heitenormidest kõrgemad.Oleme pühendunud sellele, et saada eeskujuks keemiakiutööstuse ning kohaliku majanduse ja keskkonna koordineeritud arengus.

Suurepärane kvaliteet ja aus juhtimine on võitnud ettevõttele selles valdkonnas hea maine.Ettevõtet on järjestikku hinnatud "100 parimat eraettevõtet", "Shijiazhuangi linna lepingute austamise ja lubaduste täitmise üksus", "Shijiazhuangi linna keskkonnakaitse ja terviklikkuse ettevõte" ja palju muid tunnustusi.Ettevõtte esimeest hinnati "Rohelise keskkonnakaitse kangelaseks".

KOHTA (1)
JGH

Tulevikku vaadates oleme piisavalt enesekindlad, et haarata kinni uutest võimalustest ja astuda vastu uutele väljakutsetele.Silmapaistvate talentide, arenenud tehnoloogia ja teadusliku juhtimissüsteemi pideva tutvustamise kaudu investeerime aktiivselt teadus- ja arendustegevusse, parandame tootmis- ja tootmistaset, tugevdame tarneahela ja müügi juhtimist ning kindlustame pikaajalise arengu aluse.Tuginedes ressursside taaskasutamise tööstuse globaalsele arengutrendile, püüame süvendada ja tungida tööstusesse ning tugevdada ja laiendada kaubamärki.Peame kinni "innovatsiooni, teerajaja ja ettevõtlikkuse" vaimust ning ärifilosoofiast "aus koostöö, vastastikune kasu ja võidavad kõik", oleme valmis pakkuma igale partnerile paremaid teenuseid, looma ühiskonnale rohkem väärtust ja täiustama. anda suurem panus elukeskkonda