Boýalan süýüm

  • Modany janlandyrmak: Gaýtadan işlenen boýalan poliesteriň gudraty

    Modany janlandyrmak: Gaýtadan işlenen boýalan poliesteriň gudraty

    Has durnukly we eko-düşünjeli dünýä üçin alnyp barylýan gözlegde, gaýtadan işlenen boýalan poliester daşky gurşawa oňyn täsir edýän innowasiýalaryň aýdyň mysaly boldy.Bu oýlap tapyjy material diňe bir galyndylary azaltmak bilen çäklenmän, taşlanan plastmassany moda we dokma pudagyna bolan garaýşymyzy üýtgedip, köpugurly we janly çeşmä öwürýär.Gaýtadan işlenen boýalan poliester, başgaça goşant goşjak taşlanan plastik çüýşeler görnüşinde syýahatyny başlaýar ...
  • Gaýtadan işlenen reňk bilen boýalan süýüm

    Gaýtadan işlenen reňk bilen boýalan süýüm

    müşderiniň önüm talaplaryna laýyklykda masterbatch we reňk poroşoklaryny dürli reňklere sazlap bilýän, boýalan süýümleriň dürli reňklerini ösdürip biler we reňk çaltlygy pes kemçilikli 4-4,5 dereje.