Boş konýugirlenen gaýtadan işlenen poliester ştapel doldurma / süýüm doldurmak

Gysga düşündiriş:

Wei High Hollow Conjugated Gaýtadan işlenen poliester ştapel doldurma / doldurma süýümi gaýtadan işlenen poliester ştapel süýüm, çüýşelerden süýümlere çenli doly önümçilik liniýasy bilen 100% sarp edilen PET / poliester çüýşelerinden öndürilýär.Süýüm materiallaryny doldurmak / doldurmak üçin.PET / poliester galyndylaryny we ulanylýan PET çüýşelerini gaýtadan işlemek daşky gurşawyň arassalygyny saklamak üçin zerurdyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Gysgaça
Wei High Hollow Conjugated Gaýtadan işlenen poliester ştapel doldurma / doldurma süýümi gaýtadan işlenen poliester ştapel süýüm, çüýşelerden süýümlere çenli doly önümçilik liniýasy bilen 100% sarp edilen PET / poliester çüýşelerinden öndürilýär.Süýüm materiallaryny doldurmak / doldurmak üçin.
PET / poliester galyndylaryny we ulanylýan PET çüýşelerini gaýtadan işlemek daşky gurşawyň arassalygyny saklamak üçin zerurdyr.

Görnüşleri
Materiallar: 100% gaýtadan işlenen poliester
Süýümiň görnüşi: ştapel
Nusga: Silikonlaşdyrylan we kremniý däl
Stil: Boş birleşdirilen
Çyzykly dykyzlyk: 3D-25D
Süýümiň uzynlygy: 32MM / 38MM / 51MM / 64MM
Reňki: Çig ak we optiki ak
Baha: Gaýtadan işlenildi

Aýratynlyklary
Intokary niýet,
Durnuk uzalma,
Lyokary elastik we çişirilen,
Boşlugyň ýokary gatnaşygy
Ajaýyp tüýdükli ýerine ýetiriş,
Leakymly, sypaýy we mylaýym el duýgusy,
Ajaýyp şöhle

Iberiş şertleri:
Gaplamak: gysylan dokalan baltalar bilen 220-300 kg aralygynda gaplanýar
Adingük agramy: 22-24 tonna / 40HQ
Adingükleme mukdary: 20GP üçin 38-40 bal,
88-90 bal HCS ýa-da 40HQ üçin 92-94 bal
Eltip beriş wagty: goýum alandan 3-10 gün soň.

Önümiň beýany
Gaýtadan işlenen poliester ştapel süýüm, sarp edijiden soňky 100% PET / poliester çüýşelerinden öndürilýär.Ekologiýa taýdan arassa önüm hökmünde öndürilen süýümleriň ähli görnüşleriniň arasynda iň çalt ösýän süýüm hökmünde ýüze çykdy.
PET / Poliester çüýşeleri iş ýüzünde bio-zaýalanmaýan we zyňmak kyn däl.Bu ýazgylary gaýtadan işlemekde işlenip düzülen täze tehnologiýa, gaýtadan işlenen poliester ştapel süýümi ýaly süýümleri öndürmek üçin PET / Poliester çüýşelerini sarp etdi.Bu süýümler awtoulaglar üçin dokalan haly ýasamak, düşek, ýüplük, ýassyk we ş.m. ýasamak üçin ulanylýar.
Sarp edilen PET çüýşeleri bilen gaýtadan işlenen poliester ştapel süýümi öndürmek, nebithimiýa çig malyna mätäç däldir, tebigy baýlyklary, güýji we suw tygşytlamagy, CO2 zyňyndylaryny azaldyp, daşky gurşawdaky kynçylyklary azaldar.
1) Çyzykly dykyzlyk: 3D, 6D, 7D, 10D, 15D
2) Süýümiň uzynlygy: 32mm, 51mm, 64mm, 76mm,
3) nagyş: Silikonlaşdyrylan ýa-da kremniý däl
4) Dartyş güýji: 3,5 - 4,5 gr / Denier
5) Uzalmagy: 40-60%
6) Nebit almak: 0,20% -den 0,35% min
7) Gyrgyçlar: 3 sm-den 5 sm
8) Kölegeler: allhli kölegeler bar
9) Reňk çaltlygy: 4+
Ulanylyşy: ýassyklar, ýassyklar, düşekler, oýunjaklar, penjek, düşek, diwan, düşek, poli doldurgyçlar.
10) ualyllyk önüm: 200,000 tonnadan gowrak


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň